Būvinženiera Raimonda Bretšneidera eksperta privātprakse "BŪVES BIROJS"
, Izbrauc uz objektiem jebkurā vietā Latvijā,
29 39 66 91
buvesbirojs@buvesbirojs.lv


 

 Sertificēta
būvinženiera
pakalpojumi

KOMPETENCES APLIECINĀJUMI

 

 

Augstākās kategorijas būvinženiera kompetence

- ēku konstrukciju projektēšanā,
- ēku būvdarbu vadīšanā,
- ēku būvuzraudzībā

 

Kompetences sertifikāts Nr.20-037-K

 

 

 • Ēku konstrukciju projektēšana
 • Ēku būvdarbu vadīšana
 • Ēku būvuzraudzība
 • Restaurācijas darbu vadīšana
 • Restaurācijas darbu būvuzraudzība

 

Būvprakses sertifikāts Nr.20-282

 

 

 

 

 • Būvprojektu ekonomisko daļu, apjomu un tāmju sastādīšana
 • Būvprojektu vadīšana
 • Ēku tehniskā apsekošana
 • Eku būvprojektu ekspertīze
 • Būvdarbu veikšanas projektu izstrāde
 • Ēku nojaukšanas darbu vadīšana

 

Būvprakses sertifikāts Nr.20-5421

 

 

 

Profesionālais maģistra grāds
Visaptverošajā kvalitātes vadībā (TQM) 

 

RTU profesionālās augstākās izglītības diploms Nr.1481