Būvinženiera Raimonda Bretšneidera eksperta privātprakse "BŪVES BIROJS"
, Izbrauc uz objektiem jebkurā vietā Latvijā,
29 39 66 91
buvesbirojs@buvesbirojs.lv


 

 Sertificēta
būvinženiera
pakalpojumi

  

 
Augstākās kategorijas būvinženieris, Mag.TQM,
 Raimonds Bretšneiders
piedāvā sekojošus pakalpojumus
juridiskām personām un fiziskām personām:

      BŪVUZRAUDZĪBA 
      jebkura veida un apjoma ēkām un būvēm
    ĒKU UN BŪVJU TEHNISKĀ APSEKOŠANA

   • likumā noteiktajos gadījumos ēkas tehniskā stāvokļa izmaiņu konstatācijai
   • likumā noteiktajos gadījumos pirms ēkas rekonstrukcijas vai renovācijas darbiem
   • likumā noteiktajos gadījumos ēkas energoefektivitātes noteikšanai
   • jebkuros citos gadījumos   


 


 


    NEATKARĪGA EKSPERTA SLĒDZIENS

     • būvniecības pasūtītāja un izpildītāja konflikta situācijās 
     • kā pamats prasības pieteikumam tiesā 

     
     RESTAURĀCIJAS DARBU  BŪVUZRAUDZĪBA

    RESTAURĀCIJAS DARBU VADĪŠANA  
                                                                                       
    ♦ KONSULTĀCIJAS
       ar būvniecību saistītos jautājumos:

  • būvdarbu veikšanas tehnoloģija
  • ēkas tehniskais stāvoklis
  • projektēšana
  • dzīvokļu pārplānošana
  • būvuzņēmēju piedāvājuma izvērtēšana
  • būvniecības likumdošana
  • u.c. jautājumi

  
       

         Kontakti: 
                         tālr. 29 39 66 91 - Raimonds

                         e-pasts:  buvesbirojs@buvesbirojs.lv